KONT: MAN-FRE 09.00-16.00

TLF: + 47 78 44 38 00

MOB: + 47 91 30 66 28

FAX: + 47 78 44 38 01

NILSEN TRADING AS

STRANDVEIEN 48

9513 ALTA

email: frank@nilsentrading.no

VELKOMMEN TIL NILSEN TRADING:

NILSEN TRADING - er et selskap som kan løse deres logistikk problem både nasjonalt og internasjonalt. Vi transporterer varer til og fra de aller fleste land innen EU. Våre samarbeidspartnere er fra en rekke nasjoner: Danmark, Finland, Sverige, Estland, Latvia, Russland og Norge. Transportene går på land, i lufta og på havet. Stykkgods, partigods, termovarer og maskintransport er områder som til daglig handteres av Nilsen Trading.

Vi fungerer også som konsulenter der vi går inn og løser logistikk problemer for produksjonsbedrifter, eksportører og importører av varer. Vårt motto er: ” Ingen oppgave er for stor eller liten

for våre kreative medarbeidere i Nilsen Trading ”.

Kontakt oss på tlf: +47 78 44 38 00 eller send email: frank@nilsentrading.no

WELCOME TO NILSEN TRADING:

NILSEN TRADING - is a company witch can solve your logistic problem both nationally and internationally.

We provide transport between most of the nations in EU and Norway. Our partner comes from various nations such as: Denmark, Finland, Sweden, Estonia, Latvia, Russia and Norway. The transports are done by land, in

the air and at sea. Full loads and part loads, thermo loads and transportation of big vehicles is some of the

areas witch we are handling on a daily basis by Nilsen Trading. We also have a consultant service where we solve various logistic problems for producers and import/export companies.

Our motto is : " No task are to big or small for our creative partners to solve".

Phone: +47 78 44 38 00 or email: frank@nilsentrading.no

NILSEN TRADING AS